Add meg itt a címsor szövegét

A projekt azonosítószáma:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A támogatás összege:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A kedvezményezett neve:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A támogatás mértéke:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Konzorciumi partner:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A befejezés várható dátuma:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A projekt bemutatása:

Projektidőszak: 2017.11.01. – 2021.01.31.

A Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület az EFOP-3.3.6-17 kódszámú, „Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése” című felhívás keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani a Salgótarjánban kialakításra kerülő Pegazus élményközpontban megvalósítandó természettudományi programok infrastrukturális és végrehajtási költségeire.


A kiírásban szereplő tevékenységek az alábbi formákban valósulnak meg:

1.

Az új élményközpont által három fejlesztett élménypedagógiai program programterve kerül elkészítésre, mint „kihelyezett természettudományos óra” komplex természettudományi témában, „verseny és vetélkedő” alsó, felső és középiskolai tanulók részére, „napközis tábor” komplex természettudományi témában.

2.

NAT-hoz kapcsolódóan hat fejlesztett élménypedagógiai program programterve kerül elkészítésre, mint „tematikus nap” alsó és felső tagozatos tanulók részére, „foglalkozássorozat” környezetvédelmi és természettudományi témakörben, „tematikus hét” alsó tagozatos és felső tagozatos tanulók részére, „heti szakkör” biológia (általános iskolás), biológia 1. (középiskolás), biológia 2. (emelt) és kémia témában, „kiscsoportos foglalkozás” matematika témában, „klubfoglalkozás” kémia témában, „havi szakkör” fizika, fizika 1. (emelt), kémia, biológia, biológia 1. (emelt) és földrajz témában.

3.

NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalom fejlesztés (ami a program során alkalmazásra is kerül) hat élménypedagógiai program keretében, amelyekre a program programtervének kidolgozása is megtörténik.

4.

A programok lebonyolításában résztvevő pedagógusok, szakemberek bevonása humánerőforrás bevonás fórum megtartásával, 4 szekció (havi és heti szakkör, foglalkozássorozat és kiscsoportos foglalkozás, tematikus hét-nap és napközis tábor, kihelyezett természettudományos óra és verseny, vetélkedő) kialakításával, a program megkezdésekor alsó, felső és középiskolai tagozatos pedagógusok részére. A programok lebonyolításában résztvevő pedagógusok, szakemberek felkészítése két témában valósul meg: humánerőforrás felkészítés 10 napos természettudományi témájú képzés 60 órában, illetve humánerőforrás felkészítés 5 napos érzékenyítő képzés hátrányos helyzetű és egyéni bánásmódú tanulókkal kapcsolatos témájú képzés 30 órában. A képzések folyamán ellátást is biztosítunk a résztvevők számára.

5.

A köznevelési intézmények bevonása, figyelemfelkeltése céljából „mozgó természettudományos kavalkád” program megvalósítása, a programba bevont 33 intézmény részvételével, a program ideje alatt 3 alkalommal.

6.

A programok kiajánlása, csoportok szervezése szakmai munkatársak segítségével valósul meg, akik a projekt teljes időtartama alatt részt vesznek a szakmai munkában: 1 fő szakmai asszisztens, 1 fő szakmai koordinátor és 1 fő operatív munkatárs.

7.

Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez honlap kerül fejlesztésre, mely a szakmai megvalósítás ideje alatt folyamatosan frissítésre kerül.

8.

A programok az alábbi foglalkozások formájában valósul meg: komplex természettudományi és biológia témájú tematikus nap; komplex természettudományi témájú verseny és vetélkedő; komplex természettudományi témájú napközis tábor; matematika témájú kiscsoportos foglalkozás; kémia témájú klubfoglalkozás; Fizika, Fizika 1. (emelt), Kémia, Biológia, Biológia 1. (emelt) és Földrajz témájú havi szakkör; Biológia és kémia témájú tematikus hét; Biológia (általános iskolás), biológia 1. (középiskolás), biológia 2. (emelt) és kémia témájú heti szakkör; Környezetvédelmi és természettudományi témájú foglalkozássorozat; komplex természettudományi témájú kihelyezett természettudományos óra.

9.

A természettudományos élménypedagógiai programok megvalósításához szükséges megfelelő helyszínt infrastrukturális fejlesztéssel biztosítjuk.

10.

A programokat lebonyolító oktatók, pedagógusok és szakemberek bevonásával szakmai műhelyek szervezését tervezzük tapasztalatcsere céljából, 50 fő részvételével, a program ideje alatt 5 alkalommal. A szakmai műhelyek alkalmával ellátást is biztosítunk.

11.

A projekt megvalósításához, az engedélyezett tevékenységek megtartásához nélkülözhetetlen és indokolt eszközök beszerzése történik.

12.

A projekt indítását megalapozó projekt előkészítés kiterjed az előzetes igényfelmérésre, a szakmai terv, az előzetes programterv és az eszközspecifikáció készítésére, valamint a köznevelési intézményekkel kötött együttműködési megállapodásokra. A projekt időtartama alatt munkaviszony keretében kerül alkalmazásra 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető heti 30 órában, munkaviszony keretében. A kiválasztott személyek megfelelő végzettséggel és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításaként kommunikációs terv készítését, aloldal létrehozását, sajtómegjelenést a projekt nyitásakor és zárásakor, valamint fotódokumentáció elkészítését; továbbá 1 db C típusú tájékoztató és 1 db D típusú emlékeztető tábla