Add meg itt a címsor szövegét

A projekt azonosítószáma:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A támogatás összege:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A kedvezményezett neve:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A támogatás mértéke:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Konzorciumi partner:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A projekt bemutatása:

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00281

A kedvezményezett neve: Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (konzorciumvezető)

A kedvezményezett neve: DIDAKTIKA Egyesület (konzorciumi partner)

A kedvezményezett neve: Salgótarjáni Református Egyházközség (konzorciumi partner)  

A támogatás teljes összege: 49 522 619 Ft

A projekt címe: Közösségfejlesztési tevékenységek a társadalmi esélyteremtésért Nógrád Megyében

Projektidőszak: 2017.12.01. – 2021.02.28.

Tényleges befejezési dátum: 2021.02.28. (folyamatban)

A szerződött támogatás összege: 49 522 619 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt konzorcium formában valósul meg a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, mint konzorciumvezető, a Salgótarjáni Református Egyházközség és a Didaktika Egyesület, mint konzorciumi tagok megvalósításában a szervezetek székhelyén és telephelyeinek településein, illetve a környező települések lakossága számára.

A projekt célcsoportja: romák, fogyatékosok, szenvedélybetegek, demens, idős, hajléktalan emberek, bűnelkövetők és büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak, hátrányos helyzetű személyek (272/2014 (XI.5.) kormány rendelet szerint.

Szakmai terv készítése és hozzá komplex igényfelmérés megvalósítása. Az igényfelmérés alapján került meghatározásra az összes pályázati tevékenység, amelyet a konzorciumban résztvevő szervezetek valósítanak meg.

Szakmai tevékenységek:

Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, képzések lebonyolítása

Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között című 30 órás engedélyezett képzés 3 képzés (1 képzés 5 képzési nap), képzésenként 10 fő részvételével.

Esélyegyenlőség és kapcsolat című 30 órás engedélyezett képzés 3 képzés (1 képzés 5 képzési nap, két oktatóval, akik közül az egyik érintett személy), képzésenként 10 fő részvételével.

Társadalmi együttélés javítása

Közösség fejlesztés, közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, új közösség létrehozása különösen kisebbséghez tartozó és fogyatékos személyek részvételével.

Közösségi akadémia program kialakított csoportonként évente 2 párhuzamos csoporttal és 12 alkalommal, csoportonként 10 fővel, 36 hónapig, évente ismétlődő tematikával.

Társadalmi együttélés javítása, havonta 6 óra mediációs lehetőség biztosításával.

Közösségi tér létrehozása, berendezése 50 fő részére és a közösségi térben dolgozó, a programokat és a célcsoportot szervező munkatárs alkalmazása napi 4 órában.

Közösségi nap rendezvény szervezése szervezése összesen 6 alkalommal, évente 2-szer a hatókörben lévő több településen, széles korosztályt érintő többféle közösségi program megvalósításával.

Közösségek formális szervezeti létrehozásához szolgáltatás biztosítása havonta a közösségi térben.

Hátránykompenzációs szolgáltatások működtetése a közösségi térben, szükség esetén azon kívül havi szinten: önfoglalkoztatás, digitális akadálycsökkentés, fogyatékosokat segítő, demens, idős és hajléktalan embereket segítő szolgáltatás.

Prevenciós tevékenység

Egyéni és csoportos ismeretterjesztő alkalmak szervezése egy napos a településtől távolabb eső településen kirándulás formájában alkalmanként 45 fő részvételével, a projektidőszakban összesen 3 alkalommal (helyszín: Eger, Sárospatak, Debrecen).

Csoportos ismeretterjesztő alkalomak, drogprevenciós színházi előadások szervezése és megtartása 3 akalommal (Kérem vissza az életem! címmel).

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit bemutató kreatív közösségi foglalkozások szervezése és megtartása a projektidőszak alatt 6 alkalommal.

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit bemutató klubdélután foglalkozás tartása havonta 2 alkalommal többféle változatos téma feldolgozásával.

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit bemutató szabadidős kavalkád bentlakásos programsorozat évente 1 alkalommal, alkalmanként 6 nap időtartamban, évente 20 fő részvételével.

Kórházi lelki ápolás – kórházlelkészi szolgáltatás havonta 8 órában 2 kórház bevonásával.

Az egyházi közösségek tevékenységének fejlesztése jó gyakorlatok és módszertanok feltérképezése és információs disszeminációs tevékenység.

Szolgáltatások komplex rendszerré szervezése, szervezetfejlesztési tevékenységek (igényfelmérés, felülvizsgálat, szolgáltatások kidolgozása és monitorozás).

Vezetésfejlesztési tevékenységek (folyamatok feltérképezése, irányítási szabályok kialakítása és monitorozása, esetmegbeszélések tartása)

Horizontális tevékenységek vállalásra kerültek, a környezeti szempontok, mind a beszerzési anyagválasztás, közlekedés, magatartásformák (szelektív hulladékgyűjtés) esetén érvényesülnek. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. esélyegyenlőségi képzés a munkavállalók számára megtörténik évente.